Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 358240
Kapitał zakładowy opłacony w całości – 620 000 zł

NIP: 973 09 77 166
REGON: 080441199

KONTO BANKOWE:
Alor Bank SA Oddział w Zielonej Górze
62 2490 0005 0000 4530 1507 9556

Start typing and press Enter to search

facebook
Click to listen highlighted text!