Zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, prosimy zapoznać się z obostrzeniami dla podróżnych korzystających z transportu lotniczego.

 • Pasażerowie mają obowiązek wypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego przed dokonaniem odprawy w postaci elektronicznej dostępnej na stronie https://www.gov.pl/klp. W przypadku braku takiej możliwości, Karty Lokalizacji Podróżnego zostanie wydana w wersji papierowej na pokładzie statku powietrznego.
 • Pasażerowie przekraczający granice Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącą granicę wewnętrzną Schengen oraz podróżujący z państw, które uzgodniły z Rzeczpospolitą Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii Sars-Cov-2, ZOBOWIĄZANI są do odbycia kwarantanny trwającej 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Obowiązek kwarantanny nie dotyczy:

 • Osób zaszczepionych przeciwko Covid-19 (co najmniej 14 dni od wykonania szczepienia).
 • Osób posiadających negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2 poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem Covid lub zaświadczeniem równoważnym.
 • Osób, które zakończyły izolację w warunkach domowych albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem Sars-Cov-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, którym wystawiono unijne cyfrowe zaświadczenie Covid lub zaświadczenie równoważne.
 • Osób posiadających negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2 wykonanego po przylocie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na terenie lotniska, przed odprawą graniczną, o ile nie rozpoczęła ona podroży z terytorium państwa nienależącego do strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, z wyjątkiem państw, które uzgodniły z Rzeczpospolitą Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii Sars-Cov-2.
 • Dzieci do ukończenia 12 roku życia podróżujących pod opieka dorosłych zaszczepionych przeciwko Covid-19.
 • Osób podróżujących samolotem, które po przylocie do polski przebywają na jej terytorium nie dłużej niż 24h i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot w okresie 24h, licząc od momentu przylotu na terytorium Polski.
 • Pasażerowie przekraczający granice Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącą granicę zewnętrzną Schengen są zobowiązani okazać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2 w języku polskim albo angielskim, wykonanego przed przekroczeniem granicy w okresie 24 godzin licząc od momentu wyniku testu. Osoba, która nie okaże negatywnego wyniku testu jest zobowiązana odbyć po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

 Poniżej podajemy kilka użytecznych źródeł, dzięki którym w prosty i szybki sposób sprawdzisz, jakie wymagania musisz spełnić przed podróżą. Przeczytasz również aktualne wytyczne i komunikaty.

 • Wymagania wjazdowe – Specjalnie dla pasażerów PLL LOT przygotowana została sekcja zawierająca informacje o wymaganiach wjazdowych (zarówno COVID-owych jak i wizowych). Skorzystaj z przyjaznej wyszukiwarki z interaktywną mapą świata.
 • Na oficjalnej stronie Unii Europejskiej dowiesz się, jak wygląda podróżowanie po krajach członkowskich.
 • Strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych na bieżąco podaje informacje na temat aktualnych restrykcji wjazdowych.
 • Główny Inspektor Sanitarny zebrał najbardziej popularne pytania i odpowiedzi związane z epidemią.

Pamiętaj, że obostrzenia i restrykcje zmieniają się. Sprawdzaj je codziennie – unikniesz niespodzianek na lotnisku i spokojnie udasz się w podróż.

Aktualnie nie ma możliwości wykonania testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2 w Porcie lotniczym Zielona Góra – Babimost.

Start typing and press Enter to search

facebook
Click to listen highlighted text!