Opłaty za lądowanie
Statku powietrznego o masie startowej ≤ 2 t 50 PLN
Statku powietrznego o masie startowej > 2 -100t 30 PLN/t*
Śmigłowca 15 PLN/t*

*) za każdą rozpoczętą tonę

Opłaty za pasażera
Wysokość opłaty pasażerskiej 24 PLN

Opłaty postojowe

Jednostka naliczania opłaty Stawka opłaty
dla statków powietrznych o MTOM do 2 ton włącznie
za każde rozpoczęte 24 godziny postoju 8,00 PLN
dla statków powietrznych o MTOM powyżej 2 ton
za każdą tonę MTOM statku powietrznego i każde rozpoczęte 24 godziny postoju, za postój nieprzekraczający 28 dni 4,00 PLN
za każdą tonę MTOM statku powietrznego i każde rozpoczęte 7 godni postoju, za postój przekraczający 28 dni 23,80 PLN
Standardowa Obsługa Naziemna
samolot o masie startowej < 2 t 60 PLN
samolot o masie startowej     2 t – 100 t 50 PLN za każdą rozpoczętą tonę
samolot o masie startowej     100 – 200 t 40 PLN za każdą rozpoczętą tonę
samolot o masie startowej > 200 t 30 PLN za każdą rozpoczętą tonę

Opłata za standardową obsługę naziemną małych samolotów obejmuje: asystę agenta, rozładunek i załadunek bagażu, transport po płycie i jest liczona wg maksymalnej masy startowej (cena netto).

Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT i podatku akcyzowego.

W celu nabycia paliwa z zastosowaniem stawki VAT 0% konieczne jest:

  • obecność na aktualnej liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (publikowanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub przez odpowiedni dla siedziby przewoźnika urząd administracji państwowej)
  • w przypadku, gdy w kraju siedziby przewoźnika nie ma publikowanej listy, o której mowa powyżej i Kupujący nie znajduje się na liście publikowanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego warunkiem koniecznym dla zastosowania stawki VAT 0% jest przedstawienie oryginału urzędowego dokumentu potwierdzającego uznanie przewoźnika w państwie jego siedziby za wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (np. koncesji, certyfikatu AOC lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym).

Start typing and press Enter to search

Click to listen highlighted text!