Aby twoja podróż przebiegła bez utrudnień:

Sprawdź aktualną godzinę odlotu i zaplanuj dojazd na lotnisko.

Zabierz ze sobą dowód potwierdzający Twoją tożsamość oraz bilet lotniczy.

Przybądź na lotnisko odpowiednio wcześniej.

Odprawa
biletowo-bagażowa

Odprawa biletowo – bagażowa

Przy stanowisku check-in sprawdzane zostają dokumenty pasażerów – dowód osobisty ewentualnie paszport (z wizą – jeśli jest taki wymóg). Pasażer jest zobowiązany mieć przy sobie wszystkie niezbędne i nieprzeterminowane dokumenty (np. ważny dokument tożsamości) oraz bilet lub potwierdzenie rezerwacji. Przy stanowisku odprawiany jest również bagaż rejestrowany. Podczas odprawy pasażer otrzymuje kartę pokładową (boarding card) z dołączonym do niej potwierdzeniem nadania bagażu. Stanowiska check-in zaczynają odprawę 90 min przed odlotem, a kończą odprawę 30 min przed planowaną godziną odlotu.

Kontrola
bezpieczeństwa

Kontrola bezpieczeństwa

Po odprawie biletowo-bagażowej pasażerowie udają się do stanowiska kontroli kart pokładowych i kontroli bezpieczeństwa, która jest przeprowadzana przez uprawnionych pracowników służby ochrony lotniska. W trosce o komfort i bezpieczeństwo pasażerów bagaż kabinowy i osobisty jest poddawany kontroli bezpieczeństwa, podczas której operator kontroli sprawdza między innymi czy nie znajdują się w nim przedmioty zabronione do przewozu. W przypadku stwierdzenia w bagażu kabinowym przedmiotu zabronionego – pracownik kontroli ma prawo przedmiot usunąć i zarekwirować. Dla przedmiotów wrażliwych dopuszczonych do przewozu w bagażu kabinowym np. płynów spożywczych i środków higieny osobistej oraz lekarstw płynnych o pojemności do 100 ml i innych należy zaopatrzyć się w odpowiednią przezroczystą torebkę umożliwiającą przeprowadzenie kontroli bezpośredniej przedmiotu. Przed rozpoczęciem podróży zalecamy pasażerom zapoznanie się z instrukcją postępowania podczas kontroli bezpieczeństwa, listą przedmiotów niedopuszczalnych/zabronionych do przewozu w bagażu kabinowym i instrukcja zabezpieczenia bagażu wrażliwego. Obecnie w terminalu Portu Lotniczego Zielona Góra nie ma możliwości przechowania w skrytkach bagażowych przedmiotów stanowiącego dla pasażera cenną wartość.

Kontrola
dokumentów

Kontrola dokumentów

Po odprawie biletowo-bagażowej oraz kontroli bezpieczeństwa pasażerowie podróżujący do portów lotniczych w państwach spoza strefy Schengen przechodzą przez kontrolę dokumentów prowadzoną przez Straż Graniczną. Pasażerowie lecący na lotniska w państwach członkowskich Układu z Schengen nie przechodzą dodatkowej kontroli dokumentów.

Lista państw członkowskich Układu z Schengen:

Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgr i Włochy.

Wejście
na pokład

Wejście na pokład

Wyjście na płytę postoju samolotu i wejście na pokład (boarding) odbywa się przez wydzielone wyjście/stanowisko „Gate”. Pasażerowie, którzy opuszczają terminal odlotowy udając się do samolotu odprowadzani są przez stewardesę/stewarda portu i zobowiązani są podporządkować się jego poleceniom. Przed opuszczeniem terminala odlotowego prosimy o upewnienie się, że bagaż kabinowy i rzeczy osobiste nie pozostały w hali/strefie oczekiwania na odlot. Pasażer jest zobowiązany mieć przy sobie wszystkie dokumenty (np. ważny dokument tożsamości i kartę pokładową/boarding card), których wymaga dany przewoźnik.

Bagaż
i zwierzęta

Podróżowanie ze zwierzętami

Jeżeli chcesz zabrać w podróż zwierzę domowe (kota, psa lub fretkę) większość linii lotniczy oferuje taką możliwość. Prosimy o zapoznanie z niniejszymi informacjami. Miejsce przewozu zwierzęcia – w kabinie pasażerskiej lub w luku bagażowym samolotu – uzależnione jest od jego wagi i wielkości.

lataj-z-pupilem

Rezerwując lub kupując bilet należy od razu poinformować przewoźnika o chęci przewiezienia zwierzęcia (nie każda linia lotnicza oferuje możliwość przewozu zwierząt), zapoznać się z informacjami Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz skontaktować się z konsulatem kraju do którego zwierzę będzie leciało aby uzyskać informacje o niezbędnych dokumentach i badaniach. W przypadku przewożenia nietypowych zwierząt polecamy skontaktować się również ze Służbą Celną aby uzyskać informacje o dokumentach niezbędnych do przewozu.

Zasady transportu zwierząt regulują przepisy, które w zależności od linii lotniczych mogą się różnić.

Dla Twojego komfortu podróży i innych pasażerów, na pokład możemy zabrać tylko ograniczoną liczbę zwierząt, dlatego chęć zabrania ze sobą pupila powinieneś zgłosić konsultantowi u danego przewoźnika lotniczego w Call Center (np. w LOT- Contact Center pod numerem: +48 22 577 77 55). Radzimy, abyś to zrobił możliwie jak najszybciej – najlepiej po zarezerwowaniu biletu i z wyprzedzeniem minimum 24 godzin przed wylotem. W Contact Center potwierdzisz również możliwość przewozu zwierzęcia na danym rejsie.

Zwierzęta możesz przewozić na trzy sposoby:

 • na pokładzie samolotu w pojemniku,
 • w luku bagażowym,
 • w luku bagażowym – jako cargo.

Pamiętaj jednak, że sposób przewozu zwierzęcia jest uzależniony od wagi i wielkości pupila oraz od przepisów kraju docelowej podróży.

W przypadku osiągnięcia limitu liczby zwierząt przewożonych na danym rejsie – zarówno na pokładzie, jak i pod pokładem – zastrzegamy sobie możliwość odmowy przewozu zwierzęcia.

W celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa przewożonych zwierząt, linie lotnicze stosują standardy Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych (IATA).

Wszystkie niestandardowe zapytania proszę rozpatrywać indywidualnie kontaktując się bezpośrednio z danym przewoźnikiem lotniczym.

Bagaż rejestrowy

W bagażu rejestrowanym nie należy umieszczać:

 • przedmiotów wartościowych, w tym pieniędzy,
 • metali szlachetnych, biżuterii,
 • dokumentów i wzorów handlowych, paszportów, dokumentów tożsamości i innych papierów wartościowych,
 • urządzeń elektronicznych i przyrządów optycznych (tj. komputery, laptopy, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, kamery wraz z osprzętem, okulary) oraz lekarstw, kluczy itp.,
 • przedmiotów, które ze względu na ich cechy i właściwości, w tym rodzaj, wagę, wielkość lub łatwość psucia, delikatność i kruchość, łatwość stłuczenia lub szczególną wrażliwość nie nadają się do przewozu,
 • przedmiotów niebezpiecznych lub szkodliwych, które mogą stwarzać zagrożenie dla samolotu, osób lub przedmiotów na pokładzie samolotu. Jeżeli mimo zakazu pasażer umieści w bagażu przedmioty, które nie mogą być w nim przewożone, ich przewóz odbywać się będzie na odpowiedzialność pasażera.

Zabrania się przewożenia:

 • materiałów wybuchowych, np. petardy, sztuczne ognie; materiałów łatwopalnych stałych i ciekłych, np. spirytus, gaz do zapalniczek, rozpuszczalniki, środki czyszczące, farby, zapałki, wybielacze; materiałów radioaktywnych; gazów sprężonych, np. aerozole z palną zawartością, butle turystyczne z gazem, substancji trujących (toksycznych) i zakaźnych np. pestycydy, rtęć, hodowle kultur bakterii i wirusów; substancji powodujących korozję; innych przedmiotów niebezpiecznych, np. charakteryzujących się silnym polem magnetycznym.

Wykaz niektórych materiałów niebezpiecznych dozwolonych do przewozu jedynie w bagażu rejestrowanym (przewóz nie dozwolony w bagażu kabinowym):

 • Kuchenki kempingowe oraz zbiorniki z paliwem, które zawierały paliwo łatwopalne mogą być przewożone, pod warunkiem, że zbiornik został opróżniony i zostały przedsięwzięte odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec ewentualnemu wypadkowi.
 • Wózki inwalidzkie lub inne urządzenia ułatwiające poruszanie się, zasilane akumulatorami suchymi, pod warunkiem, że akumulator jest odłączony, terminale akumulatora są zaizolowane przed ewentualnym zwarciem, a akumulator jest solidnie zainstalowany w wózku.
 • Uwaga: Wózki inwalidzkie i inne urządzenia wspomagające poruszanie się zasilane akumulatorami żelowymi nie wymagają odłączenia zasilania, pod warunkiem, że zaizolowane zostaną terminale, zabezpieczając przed ewentualnym zwarciem.
 • Wózki inwalidzkie lub inne urządzenia ułatwiające poruszanie się zasilane standardowymi akumulatorami wypełnionymi kwasem.
 • Aerozole bez dodatkowego ryzyka, do zastosowań sportowych lub domowych.

Ze względów bezpieczeństwa bagaż Państwa może być kontrolowany przez Służby Bezpieczeństwa, za których działania i ich skutki, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Przewozu, przewoźnik nie odpowiada.

Uwaga: Przewoźnik może odmówić przyjęcia bagażu rejestrowanego, jeżeli nie jest on opakowany w sposób gwarantujący bezpieczny przewóz przy zachowaniu zwykłej staranności w jego obsłudze. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przewożone w bagażu rzeczy łatwo tłukące się i łatwo psujące się oraz za pieniądze, biżuterię i inne przedmioty wartościowe, dokumenty, próbki handlowe itp. Przewóz tych przedmiotów odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność pasażera.

Bagaż kabinowy i podręczny

Bagaż podręczny powinien zmieścić się w górnej półce na pokładzie lub pod poprzedzającym fotelem. Podczas wejścia na pokład każdy inny bagaż podręczny, który nie spełnia niniejszego wymogu zostaje załadowany do luku bagażowego na czas lotu i zostaje zwrócony pasażerowi po wylądowaniu samolotu. W takim przypadku, przed oddaniem bagażu, wszystkie rzeczy wartościowe (np. komputer, pieniądze, klucze, dokumenty itp.) powinny być przez pasażera wyjęte i zabrane na pokład. Maksymalne wymiary bagażu kabinowego/podręcznego każda linia lotnicza określa według własnych regulacji.

Uwaga: Przekroczenie dozwolonego limitu bagażu podręcznego może podlegać dodatkowej opłacie zgodnie z przepisami dotyczącymi nadbagażu w samolocie. Dodatkowo, w ramach ceny biletu, jako bagaż podręczny pasażer może zabrać ze sobą:

 • torebkę damską lub torbę męską lub laptopa (wymiary 40 cm × 35 cm × 12 cm)
 • dla podróżujących z dziećmi – pokarm i składany wózek dla dziecka lub spacerówkę

Osoby niepełnosprawne mogą zabrać ze sobą następujące przedmioty niezbędne w trakcie podróży:

 • wózek inwalidzki (wózek inwalidzki zostanie załadowany do bagażnika przed wejściem na pokład i zostanie zwrócony pasażerowi po wylądowaniu)
 • kule lub inny sprzęt medyczny do użytku osobistego

Informacje na temat artykułów niedozwolonych w samolocie (Ograniczenia dotyczące przewozu płynów w bagażu podręcznym).

Na rejsach rozpoczynających się w Europie na pokład samolotu wolno zabierać płyny jedynie w ograniczonych ilościach. Definicja substancji płynnych obejmuje m.in:

 • perfumy,
 • żele (np. do włosów, kąpieli),
 • pasty,
 • kosmetyki w płynnej formie (błyszczyk, podkład, tusz do rzęs),
 • kremy, odżywki i oliwki,
 • spraye,
 • substancje płynne pod ciśnieniem (np. żele do golenia, dezodoranty),
 • wodę i inne napoje, zupy, syropy,
 • inne substancje o podobnej konsystencji.

Pojemniki z płynami i podobnymi produktami mogą mieć pojemność do 100 ml każdy (obowiązuje maksymalna pojemność podana na nadruku opakowania). Wszystkie pojemniki z płynami powinny zmieścić się w plastikowej torebce nieprzekraczającej pojemności 1 litra.

W celu zwiększenia komfortu podróży i ograniczenia kłopotliwych sytuacji podczas kontroli bezpieczeństwa, szczególnie dla pasażerów przesiadających się, od 31 stycznia 2014 w Unii Europejskiej obowiązują zmienione zasady przewozu płynów, aerozoli i żeli.

Nie wszystkie ograniczenia zostaną zniesione. Nadal tylko niektóre kategorie płynów będą dozwolone do przewozu w bagażu kabinowym/podręcznym. Wszystkie płyny przewożone muszą być okazane w punkcie kontroli bezpieczeństwa na lotniskach UE oddzielnie od bagażu. Dozwolone są:

 • płyny w pojemnikach do 100 ml zapakowane w przeźroczystą, możliwą do otwarcia/zamknięcia pojedynczą torbę o pojemności do 1 litra;
 • produkty dietetyczne i medykamenty, włącznie z pokarmem dla dzieci niezbędne na czas podróży;
 • płyny zakupione w sklepach duty-free dowolnego lotniska lub linii lotniczej pod warunkiem zapakowania w torbę zgodną z poniższym wzorem:

Torba nie może być otwierana przez pasażera aż do osiągnięcia lotniska docelowego za wyjątkiem sytuacji gdy personel wykonujący kontrolę bezpieczeństwa o to poprosi. Jeśli pasażer odbywa dalszą podróż powinien uprzedzić o tym osoby wykonujące kontrolę bezpieczeństwa, tak aby zakupiony płyn po kontroli został ponownie zapakowany w nową torbę. W przypadku zakupów duty-free torba nie może nosić oznak otwarcia lub rozerwania a w środku musi znajdować się dowód zakupu.

Pomimo tych zmian personel wykonujący kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku pozostaje uprawniony do odmowy dopuszczenia pasażera na lot z płynem budzącym wątpliwości pod względem bezpieczeństwa. Wszystkie inne płyny aerozole i żele powinny zostać umieszczone w bagażu rejestrowanym. Wykaz niektórych materiałów niebezpiecznych dozwolonych do przewozu jedynie w bagażu kabinowym (nie dozwolony przewóz w bagażu rejestrowanym):

 • Barometry i termometry rtęciowe przewożone przez przedstawiciela rządowej instytucji ds. pogody lub podobnej oficjalnej instytucji.
 • Baterie litowo-jonowe o wydajności powyżej 100 Wh, ale nie przekraczającej 160 Wh używane do urządzeń elektronicznych. Nie więcej niż dwie zapasowe baterie mogą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym. Każda z tych baterii, musi być osobno zabezpieczona, aby ochronić przed zwarciem. Urządzenia wyposażone w taką baterię, mogą być nadane w bagażu rejestrowanym jak i bagażu kabinowym.
 • Zapasowe litowe lub litowo-jonowe baterie lub akumulatory do urządzeń elektronicznych mogą być przewożone jedynie w bagażu kabinowym. Baterie muszą być oddzielnie zabezpieczone przed zwarciem.
 • Zespoły ogniw paliwowych i zapasowe kasety (naboje) paliwowe zasilające przenośnie urządzenia elektroniczne (np. aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, przenośne komputery i kamery).

Przewóz broni

Przewóz broni i amunicji musi być zgłoszony do przewoźnika lotniczego nie później niż 48 godzin przed wylotem do jednej z poniższych przykładowej komórek przewoźnika lotniczego:

 • biura sprzedaży PLL lot,
 • w Call Center,
 • biura agentów PLL lot.

Warunki przewozu broni myśliwskiej / sportowej w tym łuczniczej / osobistej dozwolony jest po okazaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i licencji, a warunki przewozu tego typu bagażu linie lotnicze określają według standardów i ogólnych przepisów w tym zakresie.

W/w broń w zależności od linii lotniczej podlega dodatkowej opłacie, jeśli przewożona jest w specjalnych futerałach, jako oddzielny bagaż. Mała broń zapakowana do bagażu rejestrowanego w ramach przysługującego limitu nie podlega dodatkowej opłacie. Sprzęt łuczniczy, bezpiecznie opakowany, można przewozić tylko, jako bagaż rejestrowany. Bagaż taki jest wliczany w limit bagażu rejestrowanego. Przewóz amunicji dozwolony jest według wytycznych określonych przez linię lotniczą.

Prosimy przed wylotem o zapoznanie się z przepisami przewozu broni i towarów niebezpiecznych bezpośrednio u przewoźnika lotniczego

Start typing and press Enter to search

facebook
Click to listen highlighted text!