Od 1 czerwca br. na lotnisku Zielona Góra/Babimost wprowadzone zostaną nowe procedury. To wszystko trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pasażerów.

Celem zapewnienia najwyższych standardów, będziemy wymagać od podróżujących poniższych zasad:

· Dla Państwa bezpieczeństwa rekomendujemy odprawę online, celem zminimalizowania kontaktu z personelem lotniska.

· Wstęp do terminali mają tylko pasażerowie, członkowie załóg i personelu. Wyjątek stanowią osoby towarzyszące pasażerom wymagającym pomocy;

· Osoby prezentujące objawy infekcji (dotyczy pasażerów, członków załóg oraz pracowników lotniska) nie będą wpuszczane na teren lotniska;

· Wszyscy pasażerowie oraz osoby wchodzące do terminala podlegają obowiązkowemu badaniu temperatury ciała, który wykonywany jest metodą bezdotykową;

· Osoby z objawami COVID-19 (temperatura ciała 38 stopni C i powyżej, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu lub inne objawy grypopodobne) podlegają dwukrotnemu pomiarowi temperatury z przerwą 10 min. w pomieszczeniu wyznaczonym do oceny zdrowia pasażerów. W przypadku potwierdzenia objawów COVID-19 ocenionego na podstawie wskazanych przesłanek, personel kontrolujący odmawia wejścia do budynku terminala takiej osoby;

· Pasażer, u którego stwierdzi się objawy infekcyjne lub podwyższoną temperaturę 38 stopni C i powyżej będzie bezwzględnie izolowany do czasu przyjazdu na miejsce zdarzenia Ratownictwa Medycznego;

· Pasażerowie mają obowiązek noszenia maseczek na twarzy od momentu wejścia na teren terminala lotniska do momentu opuszczenia granic lotniska. Dzieci w wieku poniżej 6 lat i osoby mające medyczne przeciwwskazania do noszenia masek twarzowych mogą być zwolnione z tego obowiązku. Ponadto maski na twarz należy wymieniać po 4 godzinach używania, o ile producent maski nie zaleci inaczej, lub gdy zostaną zamoczone lub zabrudzone. Pasażer ma obowiązek zapewnić sobie wystarczającą liczbę masek na cały czas podróży.

· Jeśli maska na twarz nie może być tolerowana, pasażer powinien zakrywać usta i nos zgodnie z etykietą oddechową (tj. zakrywanie ust i nosa chusteczką lub zgiętym łokciem podczas kichania lub kaszlu).

Poza tym pasażerowie będą zachęcani do przestrzegania:

· higieny rąk – poprzez mycie wodą z mydłem lub, jeśli nie jest to możliwe, stosowanie roztworu odkażającego do rąk na bazie alkoholu;

· dyscypliny układu oddechowego (tj. zakrywanie ust i nosa chusteczką lub zgiętym łokciem podczas kichania lub kaszlu, nawet podczas noszenia maski);

· ograniczenia bezpośredniego kontaktu (dotyku) z infrastrukturą lotniska i samolotem;

· zachowania odległości min. 1,5 metra – na całym lotnisku obowiązuje zasada dystansu społecznego, dotyczy to m.in. miejsc oczekiwania na odprawę biletowo-bagażową, kontroli bezpieczeństwa oraz boardingu.

Ze względów bezpieczeństwa, podróżujący, którzy nie przestrzegają obowiązujących środków zapobiegawczych nie będą wpuszczani na teren lotniska lub kabiny samolotu.


Zobacz także nowe standardy PLL LOT dot. COVID-19

Start typing and press Enter to search

facebook
Click to listen highlighted text!